Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prison-bird
prison-bird
['priznbə:d]
danh từ
người tù; người tù ra tù vào


/prison-bird/

danh từ
người tù; người tù ra tù vào

Related search result for "prison-bird"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.