Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prioress
prioress
['praiəris]
danh từ
bà giáo trưởng; bà trưởng tu viện; mẹ bề trên


/prioress/

danh từ
bà trưởng tu viện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prioress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.