Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
price-boom
price-boom
['praisbu:m]
danh từ
mức giá cả tăng vọt; sự tăng vọt giá cả


/'praisbu:m/

danh từ
mức giá cả tăng vọt; sự tăng vọt giá cả

Related search result for "price-boom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.