Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pretty-pretty
pretty-pretty
['priti,priti]
tính từ
quá xinh đẹp
xinh xinh (theo lối tẻ nhạt)


/'priti,priti/

tính từ
xinh xinh, điệu điệu

Related search result for "pretty-pretty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.