Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pretentiousness
pretentiousness
[pri'ten∫əsnis]
danh từ
tính tự phụ, tính kiêu căng, tính khoe khoang


/pri'tenʃəsnis/

danh từ
tính tự phụ, tính kiêu căng, tính khoe khoang

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.