Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pretended
pretended
[pri'tendid]
tính từ
giả vờ, giả đò, giả bộ, giả cách


/pri'tendid/

tính từ
giả vờ, giả đò, giả bộ, giả cách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pretended"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.