Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prehensible
tính từ
có thể cầm, có thể nắmprehensible
[pri:'hensibl]
tính từ
có thể cầm, có thể nắmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.