Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
precis
danh từ
bản trích yếu, bảng tóm tắt

ngoại động từ
làm bản trích yếu, làm bản tóm tắtprecis
['preisi:]
danh từ
bản trích yếu, bảng tóm tắt
ngoại động từ
làm bản trích yếu, làm bản tóm tắtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.