Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
precious stone
danh từ
đá quý, ngọcprecious+stone
['pre∫əs'stoun]
danh từ
đá quý, ngọc (như) stoneGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.