Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preacher
preacher
['pri:t∫ə]
danh từ
người thuyết giáo, người thuyết pháp
người hay thuyết, người hay lên mặt dạy đời


/'pri:tʃə/

danh từ
người thuyết giáo, người thuyết pháp
người hay thuyết, người hay lên mặt dạy đời

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "preacher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.