Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pre-condemn
pre-condemn
['pri:kən'dem]
ngoại động từ
kết án trước, kết tội trước


/'pri:kən'dem/

ngoại động từ
kết án trước, kết tội trước

Related search result for "pre-condemn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.