Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prairie-wolf
prairie-wolf
['preəriwulf]
danh từ
(động vật học) chó sói đồng cỏ


/'preəriwulf/

danh từ
(động vật học) chó sói đồng c

Related search result for "prairie-wolf"
  • Words contain "prairie-wolf" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    sài lang chó sói sói

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.