Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
power shovel


    Chuyên ngành kỹ thuật
máy xúc
máy xúc một gàu
xẻng máy
    Lĩnh vực: xây dựng
gàu xúc máy
xẻng máy máy xúc một gàu (xây dựng ngầm)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.