Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
power play
power+play
['pauəplei]
danh từ
(thể dục,thể thao) lúc căng nhất (trong cuộc đấu, phải tập trung hết sức)


/'pauə'plei/

danh từ
(thể dục,thể thao) lúc căng nhất (trong cuộc đấu, phải tập trung hết sức)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "power play"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.