Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poultice
poultice
['poultis]
danh từ
thuốc đắp
ngoại động từ
đắp thuốc cao lên (chỗ viêm tấy...)


/'poultis/

danh từ
thuốc đắp

ngoại động từ
đắp thuốc đắp vào (chỗ viêm tấy...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "poultice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.