Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potter's lathe
potter's+lathe
['pɔtəzleið]
danh từ
bàn (quay thợ) gốm


/'pɔtəzleið/

danh từ
bàn (quay thợ) gốm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.