Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potash-soap
potash-soap
['pɔtæ∫'soup]
danh từ
xà phòng kali


/'pɔtæʃ'soup/

danh từ
xà phòng kali

Related search result for "potash-soap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.