Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
po
po
[,pi:'ou]
danh từ
(PO) (viết tắt) của Petty Officer (hạ sĩ quan Hải quân Anh)
(viết tắt) của postal order (phiếu chuyển tiền qua bưu điện)
(PO) (viết tắt) của Post Office (Bưu điện)
ngoại động từ
bỏ vô chần nước sôi; chần nước sôi (trứng)
ngoại động từ
(+ into) thọc, đâm (gậy, ngón tay... vào cái gì)
giẫm nát (cỏ...); giẫm lầy (đất...) (ngựa...)
săn trộm, câu trộm
to po hares
săn trộm thỏ rừng
xâm phạm (tài sản người khác)
(thể dục,thể thao) đánh (bóng quần vợt) lấn phần sân đồng đội
dở ngón ăn gian để đạt (thắng lợi trong cuộc đua...)
nội động từ
bị giẫm lầy (đất)
săn trộm, câu trộm (ở khu vực cấm...)
xâm phạm
to po on a neighbour's land
xâm phạm đất đai của người bên cạnh
(thể dục,thể thao) đánh bóng lấn phần sân đồng đội (quần vợt)
dở ngón ăn gian (trong cuộc chạy đua...)


/pou/

danh từ, số nhiều pos /pouz/
muấy áu át[poutʃ]

ngoại động từ
bỏ vô chần nước sôi; chần nước sôi (trứng)

ngoại động từ
( into) thọc, đâm (gậy, ngón tay... vào cái gì)
giẫm nát (cỏ...); giẫm lầy (đất...) (ngựa...)
săn trộm, câu trộm
to po hares săn trộm thỏ rừng
xâm phạm (tài sản người khác)
(thể dục,thể thao) đánh (bóng quần vợt) lấn phần sân đồng đội
dở ngón ăn gian để đạt (thắng lợi trong cuộc đua...)

nội động từ
bị giẫm lầy (đất)
săn trộm, câu trộm (ở khu vực cấm...)
xâm phạm
to po on a neighbour's land xâm phạm đất đai của người bên cạnh
(thể dục,thể thao) đánh bóng lấn phần sân đồng đội (quần vợt)
dở ngón ăn gian (trong cuộc chạy đua...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "po"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.