Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
portamento
portamento
[,pɔ:tə'mentou]
danh từ
(âm nhạc) sự dướn hơi
luyến ngắt


/,pɔ:tə'mentou/

danh từ
(âm nhạc) sự dướn hơi
luyến ngắt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.