Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poltroon
poltroon
[pɔl'tru:n]
danh từ
người nhát gan


/pɔl'tru:n/

danh từ
kẻ nhát gan, kẻ nhát như cáy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "poltroon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.