Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polish off/polish it off
polish+off/polish+it+off

[polish off/polish it off]
saying && slang
eat all of it, drink it all
Somebody polished off the last few cookies. Who ate them?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.