Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
policlinic
policlinic
[,pɔli'klinik]
danh từ
bệnh viện điều trị cho bệnh nhân ngoại trú; bệnh viện ngoại trú; bệnh xá


/,pɔli'klinik/

danh từ
bệnh xá; bệnh viện ngoại tr

Related search result for "policlinic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.