Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poky
poky
['pouki]
tính từ so sánh
nhỏ hẹp, chật chội (nhà..)
a poky little room
một gian phòng nhỏ chật chội
nhỏ mọn, tầm thường (công việc làm)


/'pouki/

tính từ
nhỏ hẹp, tồi tàn, chật chội (chỗ ở, gian buồng)
nhỏ mọn, tầm thường (công việc làm)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "poky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.