Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plug away
plug+away

[plug away]
saying && slang
work slowly and steadily, slug away
If you plug away at physics, you will eventually understand it.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.