Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plo
(viết tắt)
tổ chức giải phóng Palestine (Palestine Liberation Organization)plo
[,pi:el'əʊ]
viết tắt
tổ chức giải phóng Palestine
(Palestine Liberation Organization)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.