Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
planned
planned
[plænd]
tính từ
có kế hoạch
planned production
sản xuất có kế hoạch


/plænd/

tính từ
có kế hoạch
planned production sản xuất có kế hoạch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "planned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.