Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plane section


    Chuyên ngành kỹ thuật
mặt phẳng cắt
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
mặt phẳng của tiết diện
    Lĩnh vực: toán & tin
tiết diện phẳng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.