Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pizzazz
pizzazz
[pi'zæz]
Cách viết khác:
pizzaz
[pi'zæz]
danh từ
(Mỹ) trạng thái hấp dẫn; lôi cuốnCách viết khác : pizzaz


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.