Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pitter-patter
phó từ
có tiếng bước, tiếng vỗ nhanh nhẹ; tiếng rộn rã

danh từ
tiếng lộp độp, hổn hểnpitter-patter
[pitə'pætə(r)]
Cách viết khác:
pit-a-pat
[,pitə'pæt]
như pit-a-patGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.