Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pitchy
pitchy
['pit∫i]
tính từ
bằng hắc ín, như hắc ín, đen như hắc ín


/'pitʃi/

tính từ
(thuộc) hắc ín; giống hắc ín; đen như hắc ín

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pitchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.