Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pitching


    Chuyên ngành kỹ thuật
áo taluy
đá đẽo
kết cấu nền đá
lớp ốp đá
lớp phủ taluy
móng đá
sự bảo vệ bờ
sự hóa nhựa
sự lát đá
    Lĩnh vực: giao thông & vận tải
sự chúc ngóc
sự dọc
    Lĩnh vực: vật lý
sự lắc dọc (chuyển động của tàu)
sự tạo bước
    Lĩnh vực: xây dựng
sự lợp mái dốc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.