Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pitch-black
pitch-black
['pit∫'blæk]
Cách viết khác:
pitch-dark
['pit∫'dɑ:k]
tính từ
tối đen như mực


/'pitʃ'blæk/ (pitch-dark) /'pitʃ'dɑ:k/
dark) /'pitʃ'dɑ:k/

tính từ
tối đen như mực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pitch-black"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.