Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pip-squeak
pip-squeak
['pipskwi:k]
danh từ
(từ lóng) người không đáng kính, người tầm thường
vật nhỏ mọn, vật không đáng kể


/'pipskwi:k/

danh từ
(từ lóng) người đáng kính, người tầm thường
vật nhỏ mọn, vật không đáng kể

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pip-squeak"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.