Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pinery
pinery
['painəri]
danh từ
vườn dứa
bãi thông


/'painəri/

danh từ
vườn dứa
bãi thông

Related search result for "pinery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.