Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pilot-balloon
pilot-balloon
['pailətbə,lu:n]
danh từ
khí cầu đo gió


/'pailətbə,lu:n/

danh từ
khí cầu đo gi

Related search result for "pilot-balloon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.