Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pilot light


    Chuyên ngành kinh tế
đèn chong
đèn hướng dẫn
    Chuyên ngành kỹ thuật
đèn báo
đèn chỉ thị
đèn chong/ đèn đánh lửa
đèn hiệu
đèn kiểm tra
làm chuẩn
ngọn lửa (thường) trực (để mồi lò ga)
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
ánh sáng làm chuẩn
    Lĩnh vực: điện
đèn dẫn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.