Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
piecer
piecer
['pi:sə]
danh từ
người nối chỉ (lúc quay sợi); người ráp từng mảnh với nhau
người kết (cái gì) lại thành


/'pi:sə/

danh từ
người nối chỉ (lúc quay sợi)

Related search result for "piecer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.