Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phillumenist
phillumenist
[fi'lu:minist]
danh từ
người nghiên cứu nhãn diêm
người sưu tầm nhãn diêm


/fi'lu:minist/

danh từ
người nghiên cứu nhãn diêm
người sưu tầm nhãn diêm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.