Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phiên dịchverb
to translate
phiên dịch viên translator

[phiên dịch]
to translate
Có nhiều cách phiên dịch câu này
This sentence can be translated in different waysGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.