Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phiênnoun
turn
chúng tôi thay phiên nhau làm we all work by turn sitting, session
phiên tòa xử sitting of a court

[phiên]
move; turn
Đến phiên ai ?
Whose turn/go is it?; Who's next?; Who goes next?
Đến phiên anh đấy!
It's your turn!, It's your move!
Ai rồi cũng sẽ đến phiên mình
Everyone will have his turnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.