Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phục tội


[phục tội]
(từ cũ) Accept punishment, give oneself up.
plead guilty; admit/acknowledge one's guilt(từ cũ) Accept punishment, give oneself up


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.