Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phận bồ


[phận bồ]
(văn chương) Condition of the weaker sex.
poor liana
phận bồ từ vẹn chữ tòng (truyện Kiều)
my poor liana has become entirely yours(văn chương) Condition of the weaker sex


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.