Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phấtverb
to wave, to agitate
phất cờ to wave a flag

[phất]
to wave
Phất cờ
To wave a flag
to become rich
Phất lên quá nhanh
To become rich overnight
xem phát đạtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.