Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phạt tù


[phạt tù]
to punish by imprisonment
Những tội như thế đáng phải phạt tù
Such offences must be punished by imprisonmentPunish by terms of imprisonment


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.