Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phóng khoáng


[phóng khoáng]
broad-minded; liberal
Tính tình phóng khoáng
To be liberal in dispositionBroad-minded, liberal [-minded]
Tính tình phóng khoáng To be liberal in disposition


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.