Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phòng đợinoun
waitting-room

[phòng đợi]
anteroom; waiting room
Bà ấy mời tôi ngồi trong phòng đợi
She asked me to sit down in the waiting-room; She sat me in the waiting-roomGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.