Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phì nhiêuadj
rich, fat, fertile
đất đai phì nhiêu rich land

[phì nhiêu]
tính từ.
rich, fat, fertile, fecund
đất đai phì nhiêu
rich land.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.