Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phát tán


[phát tán]
xem phát hãn
dispersion
Induce sweating, act as a sudatory substance.
Scatter (nói về hạt của cây)Induce sweating, act as a sudatory substance
Scatter (nói về hạt của cây)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.