Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phát canh


[phát canh]
Rent lant.
Phát canh thu tô
To rent land and get land rent.
lease, grant on lease, farm outRent lant
Phát canh thu tô To rent land and get land rent


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.