Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perilousness
perilousness
['periləsnis]
danh từ
tính nguy hiểm, hiểm hoạ, hiểm nghèo; sự nguy hiểm, sự nguy nan, sự hiểm nghèo


/'periləsnis/

danh từ
tính nguy hiểm, sự nguy hiểm, sự nguy nan, sự hiểm nghèo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.